سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

متین صفا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نساجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
کمال الدین قرنجیگ – استادیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ، ت
رامین خواجوی – استادیار ، گروه مهندسی نساجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجتبی جلیلی – کارشناس ارشد، گروه پژوهشی چاپ ، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ، تهران ، ای

چکیده:

در رنگرزی پلیاستر با مواد رنگزای دیسپرس روش معمول برای از بین بردن رسوبات مواد رنگزای دیسپرس، شستشوی احیایی میباشد که در طی آن کالای رنگرزی شده در حمام حاوی دی تیونیت سدیم، هیدروکسید سدیم و شوینده عمل میشوند. ا ین روش سبب افزایشBOD پساب و ایجاد ترکیبات سمی می شود. در این پروژه روشی جایگزین برای شستشوی احیایی حاویسطعفعالهای کاتیونی دوقلو۱۲-۴-۱۲ , ۱۴-۴-۱۴)استفاده شده است. در این روش پارچه پلیاستر با سطحفعالهای کاتیونی دوقلو در شرایط مختلف غلظت ، دما و زمان که چگونگی آن با استفاده از روش طراحی آزمایشCCD مشخص گردیده تحت عملیات شستشو قرار گرفت. همچنین ثباتهای شستشویی، مالشی و نوری در سه حالت پارچه خام رنگرزی شده، پارچه تحت عملیات شستشوی احیایی قرار گرفته و پارچه تحت روش شستشویی با سطحفعال کاتیونی دوقلو قرار گرفتهبدست آمد. در آخر تصاویر SEM از نمونهها تهیه گردید. نتایج نشان داد که سطحفعال کاتیونی مورد استفاده در این مقاله قابلیت حذف مواد رنگزای رسوب کرده بر روی سطح کالا را پس از رنگرزی دارد همچنین ثبات شستشویی، مالشی و نوری خوبی را نشان داد بنابراین میتوان آن را با روش شستشوی احیایی جایگزین کرد.