سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی کرمی – دانشجوی دکتری مکانیک
عبدالکریم شیخ انصاری – کارشناس ارشد مکانیک
محمدرضا حیدری – دانشیاردانشگاه امام حسین(ع)- مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر

چکیده:

تحقیق حاضر روشی تلفیقی مبتنی بر مطالعات آماری و محاسبات مهندسی برای طراحی مفهومی یک دیفیوزر ابرصوتی شوک مایل با ماخ ۱۴ و با سطح مقطع دایروی ارائه میدهد. در این روش ابتدا با استفاده از نتایج مطالعات آماری، ابعاد اولیه دیفیوزر انتخاب میشود و سپس به عنوان حدس اولیه برای شروع محاسبات بکار میرود. روش ارائه شده بر مبنای حدس و اصلاح می- باشد؛ بدین صورت که با انتخاب یک سیستم شوک متناسب با فیزیک جریان، الزامات هندسی سیستم شوک مایل به کمک روابط شوکهای مخروطی تعیین میشود. سپس هندسه دیفیوزر بر پایه این الزامات انتخاب و در یک فرآیند تکراری حدس و خطا اصلاح میگردد. این فرآیند تا دستیابی به هندسهای مطلوب با شرایط جریان مورد نیاز ادامه مییابد