سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین شجاعتمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
ستار هاشمی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
ماشااله عباسی دزفولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
نویده صغیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در گرید داده کارها و کاربران نیازمند دسترسی به حجم عظیمی از داده های ذخیره شده در سراسر محیط جغرافیایی می باشند با عمل تکثیر نسخه های متعددی از یک فایل تولید شده و در سراسر سیستم پخش می شوند و کاربران برای دسترسی به اطلاعات به در دسترس ترین نزدیک ترین کپی هدایت می شوند نکته مهم در عمل تکثیر این است کهنسخه های تولید شده در کدام سایت و در کجای سیستم توزیع شده قرار گیرند فرایند انتخاب مکان نسخه ها به کارها این مجوز را میدهد که از نسخه ای از فایل استفاده کنند که کارایی و زمان دسترسی بهتری داشته باشنددراین تحقیق یک روش کارا جهت انتخاب بهترین مکان برای نسخه های ایجاد شده در گرید داده با استفاده ازالگوریتم PSO ارائه گردیده است.