سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا رهبری – آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
فاطمه حاجیان –
مرجان ضیائی –
فاطمه حسن زاده –

چکیده:

با رشد روز افزون تکنولوژی بیسیم، شبکههای بینخودرویی همچنین، بااهدافی از جمله افزایش ایمنی و کنترل شرایط ترافیکی جادهها گسترش یافته- اند. در این شبکهها، خودروها اطلاعاتی نظیر وضعیت خود و جاده، موقعیتهایخطرناک و حادثه ساز و … را در قالب پیامهای ایمنی بین یکدیگر رد و بدل میکنند. بدیهی است صحت پیامهای ارسالی در این شبکهها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتشار اطلاعات نادرست علاوه بر کاهش کارایی این شبکههاحتی ممکن است خسارتهای مالی و جانی غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد. از اینرو توجه بسیاری از مراکز دانشگاهی و نیز صاحبان صنایع به تامینامنیت در این شبکهها معطوف گشته است. یکی از روشهای امن کردن شبکههای بین خودرویی تشخیص حملهها و عاملهای به وجود آورنده آنها است. یکی از حملههایی که تأثیر زیادی بر رویکارایی شبکه میگذارد حمله کاذب یا حمله جعل هویت است. از اینرو، در این مقاله با توجه به اهمیت امنیت در شبکههای بینخودرویی و صحت ارسال این گونه پیامها، روشی برای تشخیص حمله دستکاری پیام و جعلهویت ارائه شده است. در این روش اکثر عملیات تشخیص گره کاذب در مرکز صدور گواهیCA)انجام شده و از رمزنگاری کلید ترکیبی در فرآیند تشخیص حمله استفاده میشود. نتایج حاصل از شبیهسازی با نرمافزارMATLAB کارایی بالای روش پیشنهادی را نسبت به روشهای قبلی نشان میدهد