سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید وریا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، گروه کامپیوتر

چکیده:

آنالیز و محاسبه قابلیت اطمینان شبکه اهمیت ویژه ای در طراحی، اعتبار سنجی و ماندگاری بسیاری از سیستم های شبکه ای از جمله شبکه های کامپیوتری و شبکه های انتقال قدرت دارد. در این مقاله روشی جهت محاسبه قابلیت اطمینان کلی سیستم های شبکه ای بر مبنای توسعه یک درخت پوشای اختیاری از گراف شبکه جهت ایجاد گراف اصلی شبکه با ساختاری گام به گام و محاسبه تجمعی قابلیت اطمینان کلی ارائه شده است. سربار محاسباتی الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشهای معمول و کلاسیک، به طور چشمگیری پایین و عملکرد مناسب در محاسبه قابلیت اطمینان شبکه هایی با اندازه بزرگ دارد. در پیاده سازی های انجام شده جهت ارزیابی و مقایسه الگوریتم با سایر الگوریتم های محاسباتی این امر کاملاً مشهود می باشد.