سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروغ شهابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ا
احمد براانی – استادیار،گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه اصفهان،اصفها

چکیده:

دربازیابی اطلاعات XML ای که داده های شمای ناهمگون پیچیده و نامعلومی دارند اغلب کاربران از پرس وجوهای مبتنی بر محتوا استفاده می کنند بیشتر این پرس و جوها از اطلاعات مهمی که درساختار XML نهفته است بهره نمی برند و نیاز کاربر را نیز بطور کامل بیان نمی کنند از این رو و به منظور بالا بردن کیفیت بازیابی ها می توان پرس و جوها را گسترش داد برای گسترش پرس و جوها می توان از بازخورد رابطه کور استفاده کرد که اخیرا در بازیابی اطلاعات XML مورد توجه قرارگرفته است درروش پیشنهادی این مقاله ابتدا بستر کلمات قابل افزودن به پرس و جو با استفاده از بازخورد کور شناسایی می شوند سپس این بسترها برای یافتن کلمات مناب موردکاوش قرارمیگیرند بیشترموتورهای بازخورد موجود تنها از محتویات بازخورد کور بهره می برند درحالیکه روش ارایه شده دراین رهاورد از اطلاعات س اختاری این بازخوردها نیز استفاده می کند همچنین برای افزایش دقت بازیابی ها و کاهش ابهام پرس وجوها از معنای پرس وجو استفاده شده است ارزیابی صورت گرفته افزایش دقت بازیابی ها را با استفاده از روش پیشنهاد نشان میدهد.