سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرسول رضیان – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
محسن شکیب –
احسان مهدوی منش –

چکیده:

امروزه مهمترین هدف شرکت های توزیع برق تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگان با هزینه و سطح قابلیت اطمینان بهینه می باشد بنابراین یکی از مسائل مهم شرکت های توزیع استفاده از روش هایی جهت کهاش سطح حوادث و ساعات خاموشی و نهایتا انرژی توزیع نشده می باشد دراین مقاله ما ابتدا به معرفی یک روش برای تحلیل فیدرها و گریدبندی آنها از نظر قابلیت اطمینان و درنهایت شناسایی فیدرهای بحرانی پرداخته ایم و سپس طبق این روش تعدادی از فیدرهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مورد ارزیابی قرارگرفته اند و باتوجه به گریدی که هرفیدر درآن قرارگرفته میزان انرژی توزیع نشده و تعدادخاموشی ناخواسته مجاز آن مشخص شده و درپایان فیدرهای بحرانی شرکت و علت بحرانی بودن آنها شناسایی شده است.