سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا اللهوردی ممقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوت

چکیده:

اطلاعات فشرده علمی و مهندسی برنامه های کاربردی هم به انتقال مقادیر عظیمی از داده ها و هم به نحوه دستیابی به آنها، بهصورت گیگا بایت یا ترابایت بوسیله بسیاری از برنامه های کاربردی توزیع یافته جغرافیائی احتیاج دارن د . هم اکنون تعدادی ازسیستم های ذخیره سازی مورد استفاده بوسیله سیستم های گرید وجود دارد که هر کدام برای برآوردن الزامات خاص به منظورذخیره سازی، انتقال و دسترسی به مجموعه داده های عظیم به کار برده می شوند. متاسفانه بسیاری از این سیستم های ذخیره سازی از پروتکل ناسازگار و نامناسب برای دستیابی به اطلاعات و در نتیجه استفاده از کتابخانه ها و منابع محلی خود بهره می گیرند. برای غلبه بر این ناسازگاری در پروتکل ها، معماری های تکثیر ۱ نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه مختلف بر پایه پروتکلهای UDPو یا TCPمانند ]FTCP4 ،[۳]BUDP ،[۲]FPFR ،[۱]GridFTP و غیره ارائه شده اند. ما هم طرحی مشابه ارائه می دهیم که تلاشی برای ترکیب نقاط قوت این پروتکل ها به یک روش مطلوب می باشد