سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهناز مراد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر_نرم افزار،دانشکده مهندسی کام
حمید بیگی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف،تهران

چکیده:

الگوریتمبهینه سازی بیز که در شاخه الگوریتم هایتکاملی قرار میگیرد برای تخمین توزیع احتمال حاکم برراه حلهای منتخب سع یدر شناخت یک شبکه بیز دارد که بتواند این توزیع را به خوبی تخمین بزند سپس از این شبکه برای تولید نسل بعد استفاده می نماید نتایج به کارگیری این الگوریتم حاکی از قدرت وی برای شناسایی روابط میان متغیرهای موجود در یک مساله بهینه سازی می باشد دراین مقاله روشی برای بهبود الگوریتم بهینه سازی بیز در محیط های پیوسته مطرح می گردد که درآن راه حلهای انتخابی ابتدا با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی کارا به چند خوشه تقسیم شده و سپس برای هر خوشه یک شبکه بیز تولید می شود ونسل بعد با بهره گیری از شبکه های ساخته شده متولد می شود تعداد افراد تولید شده از هرشبکه بیز وابسته به تعداد راه حلهایی می باشد که درخوشه مربوط به ان شبکه قرار گرفته است نتایج آزمایشات نشان دهنده برتری الگوریتم پیشنهادی برالگوریتم استاندارد بهینه سازی بیز میب اشد