سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هما فرتاش – کارشناس حمل و نقل،مهندسین مشاور راهبرد تردد فردا
یاسر تقی زاده – کارشناس ارشد حمل و نقل،مهندسین مشاور راهبرد تردد فردا
پیمان سنندجی – مدیر عامل،شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

چکیده:

آلودگی هوا یکی از معضلات جدی شهرتهران است که بخشی از آن مربوط به اتوبوسهای شهری می باشد دراین مقاله روشی برای براورد میزان انتشار روزانه آلاینده ها دریک خط اتوبوس ارایه میشود دراین روش مسیر اتوبوس به کمانهای مجزایی تقسیم شده و میزان انتشار دربازه های مختلف زمانی با سرعتهای متفاوت درهرکمان محاسبه می شود سپس میزان انتشار الاینده حاصل از یک اتوبوس درطی یک نیمراه براورد می شود درنهایت داشتن برنامه زمانی حرکت اتوبوسها میتوان میزان انتشار آلاینده ها درهرخط را محاسبه نمود خروجی این روند دراولویت بندی خطوط برای نوسازی ناوگام تغییر مسیر کریدورهایی که آلودگی بالایی دارند براورد هزینه آلودگی خطوط اتوبوس درتحلیل های اقتصادی و درسایر تصمیم گیری ها برای یک خط اتوبوس قابل استفاده است روش بیان شده دراین مقاله برای یک خط اتوبوس درشهر تهران پیاده سازی و نتایج ارایه شده است.