سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ابوالفضل لاکدشتی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،گروه کامپیوتر
همایون موتمنی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،گروه کامپیوتر
الهام قره سفلو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

همزمان با توسعه تکنولوژی چند رسانه ای و شبکه های اینترنت و افزایش سریع استفاده از اطلاعات چند رسانه ای مانند متن،تصویر، صدا و ویدئو تقاضا برای ذخیره، جست و جو و بازیابی این اطلاعات به خصوص در شبکه اینترنت شدت افزایش یافته است. در این بین بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی با توجه به کاربرد وسیع آن، مورد توجه پژوهشگران بوده است. یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا تصاویر را بر اساس مفاهیم بصری شان مانند رنگ، شکل و بافت بازیابی می کند. با این وجود بازیابی مبتنی بر محتوا با چالش جدی مواجه است. این چالش عبارت است از وجود فاصله معنایی میان ویژگی های بصریسطح پایین و معانی موجود در تصاویر. وجود این چالش محققین را به سوی استفاده از رویکردهای ترکیبی به جای استفاده از تنها یک ویژگی مانند رنگ، شکل و بافت برای توصیف ویژگی های تصویر سوق داده است از این رو در این مقاله از ترکیب ویژگی های رنگ و شکل استفاده نموده ایم و نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی نسبت به سیستمی که تنها از یک ویژگی برا ی بازیابی تصاویر استفاده میکند، بهبود یافته است