سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

لقی پارامتری مهم در گیربکس های دقیق می باشد که با روش های متنوعی اندازه گیری می شود، هدف از این مقاله ارائه روشی برای اندازه گیری لقی گیربکس ها می باشد. انواع روش های اندازه گیری لقی عبارتنداز روش تجربی، روش مکانیکیدستی، روش مکانیکی اتوماتیک و روش تمام اتوماتیک و از روش های مکانیکی دستی و اتوماتیک برای گیربکس مورد نظر استفاده شده و نتایج اندازه گیری آن آورده شده است. لقی حاصل از اندازه گیری با توجه لقی های تئوریکی موجود در هر چرخ دنده انطباق کامل دارد.