سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرداد سرکشیکی – مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا

چکیده:

راه اندازی یک خط حمل و نقل عمومی کارا، ضمن ایجاد رضایتمندی در شهروندان، در ایجاد اشتغال وبازگشت سرمایه مؤثر خواهد بود. این امر نیاز به تعریف خطوط مناسب از نظر نوع و تعداد وسایل نقلیه،مبدأ و مقصد، مسیر خط و همچنین برنامه زمانبندی آنها دارد. از این رو شناخت صحیح مبادی و مقاصد انتخابی توسط مسافران و برآورد میزان جذب سفر آنها اهمیت ویژهای خواهد داشت. این در شرایطی استکه در بسیاری از موارد بانک اطلاعاتی جامعی از سفرها در دسترس طراح قرار ندارد. در چنین شرایطی اتخاذ روشی علمی که با حداقل زمان و هزینه بتواند دادههای مورد نیاز را فراهم آورد از اهمیت فراوانیبرخوردار است. به این منظور روشهای گوناگونی بسته به شرایط محدوده مورد نظر قابل طرح است. در این مطالعه روشی برای بررسی امکان ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی در محله خلیجفارس واقع در منطقه ۱۸شهرداری تهران ارائه شده است. در این راستا، ضمن اتخاذ روشی علمی برای شناسایی الگوهای سفر و میزان تقاضای حمل و نقل عمومی در این محدوده، خطوطی طراحی شده است که متناسب با تقاضای سفرمحدوده مطالعه عمل نموده و به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد