سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قانعی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار
مریم ولیپور – گروه مهندسی نرم افزار موسسه آموزش عالی کاوش
محمد دهقانی محمدابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

دراین مقاله با معرفی روش مبتنی بر سناریو با رویکرد SAAM و ارائه پیشنهادی توسعه یافته SAAM تعاملات میان ذینفعان مختلف و سیستم موردتاکید ازمنظر معماری نرم افزار مورد ارزیابی قرار میگیرد ارزیای معماری نرم افزار با این رویکرد بررسی میشود که تا چه میزان براوردکننده ی ویژگیهای کیفی برای سناریوهای مطرح شده می باشد و تعیین می شود که اگر تغییری مورد نیاز است چگونه و به چه میزان اعمال شود به طور کلی ارزیابی این روشها با تعریف مجموعه ای از سناریوها اغاز می شود سپس تجزیه و تحلیل های مورد نیاز صورت می پذیرد و درن هایت نتایج مربوطه اعلام می شود.