سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرعباس شجاعی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
غزاله ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمد حسین صدیقی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

تحقیقات بسیاری اصلی ترین علت شکست اجرای سیستم مدیریت دانش را ناتوان بودن سازمان ها در ارزیابی عملکرد آن می دانند. بنابراین، طراحی ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد آن برای موفق ظاهر شدن ضروری به نظر می رسد. این تحقیق، با بررسی متون مدیریت دانش و کارت امتیاز متوازن، در تلاش است تا روشی اثر بخش را برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با در نظر داشتن چهار جنبه مدیریت دانش که عبارتند از مالی، مشتری، فرآیندهای کسب و کار داخلی و رشد و یاد گیری را ارائه دهد. در گام بعدی روش پیشنهادی در شرکت مالیبل سایپا که اقدام به اجرای سیستم مدیریت دانش کرده است مورد استفاده قرار میگیرد. بدین منظور، پرسشنامه ای تحت اهداف سازمانی شرکت مذکور طراحی شد. علاوه بر این رابطه مثبت میان چهار جنبه کارت امتیاز متوازن نیز مورد بررسی قرار گرفت. ضمنا در این تحقیق روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (FAHP) برای اولویت بندی شاخص های بیان شده در روش پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است.