سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، ایران
مهدی سلطانی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه ریاضی، سمنان، ایران
سعیده کتابی – دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت، اصفهان، ایران

چکیده:

زنجیره تامین را می توان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده دو مرحله ای د ر نظ ر گرفت که مرحل ه او ل آن فروشند ه و مرحل ه دو م آ ن خریدا ر است. ارزیابی کارایی زنجیره تامین تاثیر بسزایی در مدیریت آن دارد. تحلیل پوششی داده ها را می توان به عنوان یکی از ابزار های مهم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بکار گرفت. در این مقاله یکی از زنجیره های تامین متعارف را بررسی کرده و روشی برای ارزیابی عملکرد آن و محاسبه اندازه کارایی آن ارائه می نماییم.