سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش رستمی – فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون مازندران، ایران
بهاره فتح اله پور – دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران
سعید رستمی – بابل ایران

چکیده:

سازمان های امروزی بسیار پیچیده شده اند بطوری که عدم توجه به معماری مناسب آن ها باعث کاهش کارایی، انعطاف پذیری و سرعت انتقال آ نها خواهد شد. فرآیند معماری سازمانی شامل سه فاز کلی برنامه ریزی راهبردی فناوریاطلاعات، برنامه ریزی معماری سازمانی و اجرای معماری سازمانی می باشد. و هر فاز به عنوان پیش نیازی برای فاز بعدی به شمار می رود. اشتباه در هر فاز می تواندهزینه زمانی و اقتصادی زیادی را به سازمان تحمیل نماید. بنابراین اگر بتوان در فاز دوم یعنی قبل از اجرای معماری، مدل قابل اجرایی از محصولات معماری تولید نمود و مدل مربوطه از لحاظ صحت رفتار معماری مورد بررسی قرار گیرد،می توان از بروز معایب احتمالی در طی فاز اجرای معماری سازمانی جلوگیری کرد. با توجه به مسائل مطرح شده بر آن شدیم روشی برای بررسی صحت رفتار معماری سازمانی، جهت دستیابی به یک معماری خوب و مناسب، ارائه نماییم