سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی گرایلو – عضو هئیت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رویا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

آشکارسازی تغییر نما یکی از اساسی ترین مراحل مورد نیاز در برخی کاربردها مانند بازیابی، مرور و فشرده سازی ویدیو است. بدلیل حجم انبوه داده های ویدیویی، سرعت و حجم حافظه ی مصرفی الگوریتم مورد استفاده اهمیت زیادی در پیاده سازی سخت افزاری دارد. عمده ی روشهایی که امروزه برای آشکارسازی تغییر نما پیشنهاد شده اند، به این دو پارامتر توجهی نکرده اند. همچنین برخی از این روشها، فقط به آشکارسازی تغییرنما پرداخته و نوع این تغییر را تعیین نکرده اند. در این مقاله، روشی کارا برای آشکارسازی برخط تغییرنما که مناسب برای پیاده سازی سخت افزاری باشد، پیشنهاد شده است که حجم حافظه ی مصرفی آن بسیار کم و سرعت آن بالا است. روش پیشنهادی قادر به تعیین نوع تغییر نما، شامل گذر ناگهانی و گذر تدریجی، می باشد. برای ارزیابی کارایی عملکرد روش پیشنهادی از دو معیار دقت و یادآوری و برای ارزیابی کارایی سرعت از معیار متوسط زمان اجرا برای هر فریم استفاده شده است. بررسی ها روی چهار دسته از دنباله های ویدیویی شامل دسته های ورزشی، اخبار، سینمایی و کارتونی انجام شده است. مقدار متوسط پارامترهای دقت و یادآوری برابر با به ترتیب ۲/۹۵ درصد و ۵/۹۴ درصد و مقدار متوسط زمان اجرا برای هر فریم در سیستم مورد استفاده برابر با ۰۹۵/۰ ثانیه به دست آمده است.