سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین حلیمی فرد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سلطانعلی حبیب پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

در بخش سنتز فرآیند تولید اتیل بنزن ، خوراک مخلوطی از بنزن (بنزن تازه و بنزن برگشتی از واحد جداسازی) و اتیلن می باشد که بنزن قبل از ترکیب با اتیلن بصورت جدا گانه در کوره که سوخت آن از گاز طبیعی تامین می شود به دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد رسیده و به بخار تبدیل شده و در سه راکتور (بستر پر شده) واکنش سنتز اتیل بنزن و سه واکنش جانبی دیگر صورت می گیرد . در این مقاله با استفاده از تکنولوژی پینچ و بهره گیری از شبیه ساز تجاری ASPEN HYSYS روشی با هدف بهینه سازی انرژی برای فرآیند تولید اتیل بنزن ارائه گردید . بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی ، در صورت استفاده از روش ارائه شده میزان انرژی مصرفی در کوره ۶۹ درصد کاهش خواهد یافت . در ادامه به منظور بررسی توجیه پذیری اقتصادی روش پیشنهادی برآورد اقتصادی آن نیز صورت گرفت که در نهایت مشخص گردید در صورت استفاده از روش ارائه شده علاوه بر کاهش ۶۹ درصدی انرژی در کوره پیش گرمکن بنزن ، سالانه ۵۷۸۹۷۶ دلار سرمایه برگردانده خواهد شد .