مقاله ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه برای ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه های قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه برای ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه های قدرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی چندهدفه
مقاله قابلیت تبادل توان
مقاله ریسک
مقاله شبیه سازی مونت کارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کافی کندری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فلقی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزایش روز افزون میزان و ارزش تقاضای مصرف برق در دهه های اخیر، ارتباط، امنیت و به هم پیوستگی شبکه برق اهمیت زیادی یافته است. شبکه های انتقال به عنوان عنصر اصلی و ارتباطی در شبکه قدرت، نقش بسیار پر رنگی در تامین نیاز مصرف کنندگان دارند. شاخص های گوناگونی برای ارزیابی شبکه انتقال تعریف شده است، که در این میان شاخص قابلیت تبادل برای تعیین توانایی شبکه برای انتقال توان در شرایط مختلف اقتصادی در آینده ارزیابی می شود. در این مقاله ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل صورت گرفته و با حل یک مساله بهینه سازی دوهدفه مقادیر متفاوت TTC به ازای ریسک های گوناگون حاصل شده است. اهداف در نظر گرفته شده در این بهینه سازی، افزایش میزان قابلیت تبادل توان و کاهش میزان ریسک می باشد. در ارزیابی احتمالی TTC عدم قطعیت واحدهای تولیدی و خطوط مورد توجه قرار گرفته و برخی از خطاهای مهم شبکه لحاظ شده اند. برای انتخاب خطاها از احتمال وقوع خطا و TTC متناظر با آن خطا استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی روش های پیشنهادی، از شبکه ۲۴ باسهIEEE-RTS  استفاده شده است.