مقاله ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۳۷ تا ۱۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاینر رسی
مقاله آنالیز تصویری
مقاله نرم افزار Matlab
مقاله ترک های خشک شدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری ادوین
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی قاضی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گتمیری بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترک خوردگی در لاینرهای خاکی یکی از پدیده های متداول در محل های دفن پسماند است که بر عمل کرد لاینرها به شدت تاثیر می گذارد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه روشی ساده و قابل اجرا بر پایه پردازش تصویر، به منظور شناسایی و تحلیل ترک های ایجاد شده در سطح لاینرهای خاکی در مقیاس آزمایشگاهی است. با استفاده از نرم افزار Matlab برنامه ای برای شناسایی ترک و تعیین شاخص شدت ترک تدوین شد. بر اساس نتایج اولیه این برنامه، پارامتر حد آستانه که معرف حساسیت برنامه در شناسایی تقابل رنگ هاست، به عنوان مهم ترین عامل در تشخیص صحیح ترک های موجود در سطح خاک معرفی شد و واسنجی برنامه بر اساس این پارامتر در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور پایلوت آزمایشگاهی بررسی رفتار ترک طراحی و ساخته شد و سه نمونه مختلف خاک رسی، هر کدام باپوشش و بدون پوشش ژئوتکستایل، به مدت ۱۰ ماه در معرض شرایط جوی قرار گرفت. پس از ثبت تغییرات الگوی ترک های سطحی با استفاده از یک دوربین دیجیتال و در بازه های زمانی مشخص، ۲۰ درصد از تصاویر با شدت های مختلف ترک انتخاب در واسنجی برنامه استفاده شد. در این فرایند با استفاده از نرم افزار فتوشاپ و تکنیک روی هم گذاری، ضریب کالیبراسیون ترک یابی تعیین و به برنامه اضافه شد و با استفاده از برنامه کالیبره شده، شاخص شدت ترک در کلیه تصاویر محاسبه شد. هم چنین دقت برنامه در تعیین شاخص شدت ترک بررسی شد که نتایج این صحت سنجی، حاکی از عمل کرد مناسب برنامه پیشنهادی در تعیین شاخص شدت ترک در سطح خاک های رسی متراکم شده است.