سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود صادقی خمامی – شرکت توزیع تهران بزرگ
محمود فتوحی فیروزآبادی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف ازانجام تعمیرات افزایش طول عمر تجهیزات و یا افزایش مدت زمان میانگین تا خطای بعدی جهت انجام تعمیراتی که ممکن است هزینه بر باشد میباشد دراستراتژی های تعمیراتی باید تشخیص داده شود که کدامیک از تجهیزات لازم است یا یک مولفه جدید جایگزین شوندن که معمولا متحمل هزینه بالایی میشود و اینکه کدام یک از تجهیزات با هزینه اندکی می تواند بهبود لازم را داشته باشد و مجددا درسرویس قرارگیرد روشهای تعمیراتی بطور معمول دردو دسته مختلف قرارمیگیرند تعمیراتی که باید درفواصل زمانی مشخص انجام شوند و تعمیراتی که برحسب نیاز می بایست صورت گیرد برای بررسی بیشتر تعمیرات و اثرات قابلیت اطمینان دو مدل ریاضی و هوشمند موجود می باشد مدلهای تعمیراتی می تواند قطعی و یا احتمالی باشد.