سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سالار اسحقی مهماندوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
امیررضا گلبخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در ساختمان های بلند انتخاب نوع سیستم مقاوم سازی در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله و باد است یکی از مناسب ترین سیستم ها سیستم قاب محیطی تودرتو به همراه کمربند خرپایی و مهاربند بازویی می باشد دراین مقاله نخست با استفاده از مدل پیوسته قابهای محیطی به صورت تیرهای طره با مقطع قوطی شکل مدل شده و اندرکنش قاب محیطی داخلی و مهار بازویی با قاب محیطی بیرونی بصورت فنر پیچشی در تراز قرار گیری مهار بازویی در نظر گرفته شده است سپس با درنظر گرفتن توابع جابجایی محوری برای ستونهای بال و جان درطول عرض سازه و نوشتن رابطه انرژی روابطی برای تنشهای موجود در ستونهای سازه در هر تراز بیان شده است.