سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید خودحال – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر حاوی نتایج تحقیقات انجام شده د رخصوص تخمین رسوبگذاری ترازهای مختلف مخزن سد کرج می باشد دراین مقاله ابتدا به توضیح مختصر مدل تجربی کاهش سطح که مدل برگزیده تجربی جهت تخمین حجم لایه های مختلف مخزن سد کرج است غیاثی و خودحال ۱۳۸۹ می پردازیم سپس روابط تجربی تخمین حجم لایه های مختلف مخزن سد کرج و نحوه بدست اوردن آنها توضیح داده می شود درنهایت مقادیر بدست امده از روابط تجربی ارائه شده و مدل تجربی کاهش سطح با نتایج عملیات میدانی رسوب سنجی انجام شده در سال ۱۳۸۶ مقایسه گردید و نتایج مورد بحث و بررسی قرارگرفته اند.