سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اسلامی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
محمد هاشمی – دانشگاه زنجان

چکیده:

بازاربرق درایران پدیده ای نوپا می باشد و بعدازچندسال از آغاز فعالیت آن هنوز همابهاماتی درخصوص برخی از رویه های اجرایی آن برای تعدادی از بازیگران آن از جمله شرکت های توزیع برق وجود دارد دراین مقاله ضمن بررسی چگونگی تنظیم صورتحسابهای خریداران طبق رویه های هیئت تنظیم بازار برق ایران راه کارهایی درمورد چگونگی پیش بینی بارشرکت های توزیع به منظور کاهش صورتحساب ماهانه آنها ارایه شده است سپس به بررسی عوامل جانبی تاثیر گذار برپیش بینی ازجمله آب وهوا و تغییرات درمصرف صنایع بزرگ پرداخته شدها ست درهمین راستا چگونگی تغییر بارپست های فوق توزیع به عنوان یکی از پارامترهای مهم تاثیر گذار درپیش بینی مورد تحلیل جامع واقع شده که از آمار بازاربرق شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به عنوان مورد مطالعاتی بهره گرفته شده است درنظر گرفتن مناسب نحوه تنظیم صورتحسابها تغییرات شرایط جوی و چگونگی تعامل با مصرف کننده های بزرگ برای داشتن پیش بینی مناسب انرژی مصرفی از راه کارهای پیشنهادی این مقاله می باشد.