سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قویدل – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهرداد مقدس – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تهران

چکیده:

وجود هوا در لوله های انتقال آب همواره یکی از مشکلات خطوط انتقال بوده است چرا که سبب بروز نا پایداری هایی در سیستم میشود. برای خروج هوا معمولا از شیر های هوا استفاده می شود ولی در رابطه با مکان مناسب این شیر ها آئین نامه و یا استانداردی در دست نبوده و منابع کمیهم که در این زمینه وجود دارد تنها کلیتی از مکان این شیر ها ارائه کرده اند. در این مقاله به بررسی این موضوع و ارائه یک روش دقیق در رابطه با مکان مناسب این شیرها پرداخته شده است.