سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد سلیمانی نیسیانی – گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مژده بهادرپور – گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سعیده ولایتی – گروه کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد

چکیده:

در این مقاله راه حلی برای مسائل ارضای محدودیتCSP)ارائه شده است. مسائلCSPبخشی از مسائل هوش مصنوع ی م ی باشند که به حل یک مسئله جستجو با محدودیت هایی می پردازند. در این روش، با استفاده از منطق فازی گره ها ی درخ ت حال ت ارزیابی شده و محدودیت ها بررسی می گردند، بنابراین راحت تر و سریع تر می توان ارزیابی محدودیت ها را بررسی نموده و همچنی ن تفسیر کیفی از وضعیت هر گره داشت. این روش در بسیاری از مسائلCSP با دامنه گسسته قابل اجرا می باشد و به دلیل استفاده از منطق فازی، قابل گسترش برای مسائل با دامنه پیوسته نیز می باشد