سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا کلاگر – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در فرایندهای مختلف فراورش و پالایش نفت و گاز دستگاهای جداساز برای جداکردن فازهای ابی گاز و نفت مورد استفاده قرار می گیرند. کیفیت جداسازی در دستگاههای جداساز برسیستم فرایندی تاثیر قابل توجهی دارد به خصوص این امر در جداسازی نفت از پساب قبل از تخلیه آن به محی زیست اهمیت بسزایی دارد از سویی دیگر محدود شدن استانداردهای زیست محیطی تخلیه پسابهای نفتی همزمان با افزایش مقدار این پساب لزوم توجه دقیق به عملکرد مناسب تجهیزات جداکننده فازی را بدیهی می سازد. هدف ازمطالعه انجام شده تعیین انحراف جداسازی از حالت ایده ال نسبت به حداکثر جداسازی ذرات یک فاز در فاز دیگر است دراین مقاله راهکاری نوین برای تعیین راندمان جدایش فازی نسبت به حالت بهینه عملکرد دستگاه براساس روابط حاکم برانتقال سیالات درمورد جداکننده های دو و سه فازی ارائه شده است.