سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد مهدوی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکههای کامپیوتری، دانشگاه
بهزاد اکبری – دکترای مهندسی کامپیوتر، استادیار گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

سیستم های مکانیابی بلادرنگ در محیط های سرپوشیده در چند سال اخیر توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است در همین راستا روش ها و تکنولوژی های مختلفی وجود دارد که یکی از معروفترین آنهاRFIDاست. تکنولوژیRFID در دهه گذشته توانسته به خوبی جایگاه خود را در صنعت و تجارت باز کند. در سیستم های مکانیابی مبتنی برRFID هر شی یا فرد یکتگRFIDداردکه سیگنال ارسال شده از آن توسط تگ خوان ها دریافت می شود و مکان شی یا فرد با استفاده از اطلاعات بدست آمده از این سیگنال های دریافتی محاسبه می شود. در این مقاله مکان یابی اشیا با استفاده از تکنولوژیRFIDو بکارگیری برچسب های غیرفعال آن انجام گرفته است. راهکار پیشنهادی از تکنیکRSS بهره گرفته است و لذا سعی به ایجاد نگاشتی بین توان سیگنال دریافتی و فاصله تا عامل انتشار دهنده سیگنال دارداز آنجا که تکنیک بکار رفته در راهکار پیشنهادیRSSمیباشد و این تکنیک برای تکنولوژیRFID فعال در تحقیقات بسیاری بکار گرفته شده و دقت خوبی را نشان داده است