سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش حلوایی – کارشناس مطالعات علاج بخشی سدها سازمان آب و برق خوزستان
محمد حیدرنژاد – مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

سد دز واقع در استان خوزستان با معضل رسوبگذاری سالیانه ۱۵ میلیون تن رسوب روبرو بوده که بخش اعظم این رسوبات ناشی از جریانات غلیظ ورودی به مخزن سد می باشد در حال حاضر ۲۴% از حجم مخزن توسط این رسوبات تلف شده است عبور جریانات غلیظ از تجهیزات نیروگاه باعث ایجاد فرسایش شدید در آنها شده و درصورت ورود رسوبات نهشته شده به درون تونلهای آب بر کارکرد نیروگاه غیراقتصادی می گردد این در حالیست که با توجه به ضریب رسوبخیزی بالای حوزه تخلیه کننده عمقی برای این سد در نظر گرفته نشده است نتایج اقدامات عملی جهت تخلیه رسوبات و جریان غلیظ بدون نتیجه بوده و ماحصل مطالعات صورت گرفته توسط مشاورین نیز به طرح دو تونل در تکیه گاه راست سد منجر شده است لیکن با توجه به عارضه کهولت در سد دز پایداری سازه سد و تکیه گاهها ایجاد هرگونه تغییری همراه با ریسک فراوان خواهد بود دراین تحقیق با بکارگیری از فضاهای موجود با حداقل عملیات سازه ای جهت تخلیه جریان غلیظ گزینه ای ارائه شده است که کمترین ریسک در در هنگام اجرا کمترین هزینه مطالعه و ساخت و کمترین زمان جهت اجرا را نیازمند است.