سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین جعفری –
مسعود بخشی –
بهروز الفی –
هاجر لطفی –

چکیده:

ژنراتورها یکی از تجهیزات عمده و گرانقیمت واحدهای تولید نیروی برق بوده و لازم است سیستمهای حفاظتی آن از قابلیت اطمینان و سرعت و دقت ویژه ای برخوردار باشند و بتوانند تمام خطاهای ممکن را به سرعت تشخیص داده و در حداقل زمان موجب برطرف شدن جریان خطا و حفاظت ژنراتور گردند سیستمهای حفاظتی بایستی چنان دقیق انتخاب و تنظیم گردند که د رمواقع بروز عیب فقط نقطه اتصالی را از مدار خارج کرده و از قطع بی مورد شبکه و مولد جلوگیری کرده و در ضمن خطاهای احتمالی شبکه اختلالی درتامین انرژی تولیدی واحدها ایجاد ننماید. دراین مقاله ضمن بررسی کاربرد انواع رله ها در حفاظت ژنراتورها به روند شکل گیری دو نوع حادثه اتصالی های مکرر فاز به زمین در یکی از خطوطدو مداره ۲۳kv منتهی به پست نیروگاه و عدم عملکرد یکی از کنتاکت های کلید قدرت به دلایل مختلف که ژنراتورهای نیروگاه حرارتی تبریز را با خطر جدی مواجه ساخته که جهت پیشگیری آتی مورد بررسی و در آخر راهکار ارائه خواهد شد.