سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرجام جاوید – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
سعید علامه نژاد – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
سعید خواجه مندلی – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک

چکیده:

در این مقاله مشکل ناپایداری عملیاتی برج دی بوتانایزر واحد الفین پتروشیمی اراک و راهکار رفع آن مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به نوسانات شدید افت فشار در برج، ابتدا پدیده طغیان به عنوان مح تمل ترین عامل ناپایداری مطالعه گردید . بدین منظور پارامترهای مشخص کننده طغیان محاسبه و با شاخص های مربوط مقایسه شد . نتایج این بررسی، وجود پدیده طغیان در دی بوتانایزر را با قطعیت نفی نمود . از آنجایی که فشار بالای برج همواره ثابت است نوسانات شدید افت فشار را می توان ناشی از تغییرات فشار ته برج در اث ر ناپایداری ریبویلر و نوسانات دبی بخار تولیدی توسط آن دانست . مطالعه مشکلات ر ایج ریبویلرهای ترموسیفون عمودی نشان داد که دو پارامتر ” اختلاف دمای سیال گرم کننده و سیال فرآیندی در خروجی ریبویلر “ و ” فلاکس حرارتی ماکزیمم “ نقش ویژه ای در طراحی و کارکرد مناسب این نوع ریبویلر دارد . با توجه به تغییر مشخصات خوراک و شرایط عملیاتی دی بوتانایزر نسبت به طراحی، پارامترهای مذکور در شرایط کنونی محاسبه و با شاخص های مربوط مقایسه گردید . نتایج بیانگر آن است که عامل اصلیایجاد ناپایداری در ریبویلر و متعاقب آن در برج ، تجاوز پارامترهای فوق از حد مجاز می باشد . محاسبات نشان می دهد که برای رفع مشکل ناپایدای دی بوتانایزر، استفاده از بخاری با دمای اشباع ١٠٠o C به عنوان سیال گرم کننده در ریبویلر الزامی است