سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید رضا سجادی – دانش آوخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات-گروه کامپیوتر

چکیده:

شبکه های AD-HOC متحرک هم به صورت مجزا و هم در ارباط با بقیه ی شبکه ها همچون اینترنت بکار می روند. این شبکه ها توانسته اند رویای اتصال به شبکه در هر کان و هر زمانی را به واقعیت بدل کنند. در این مقاله به بررسی چالشها و راهکارهای اتصال شبکه AD-HOC متحرک به یک شبکه دارای ساختار سیمی پرداخته و در ادامه ضمن بررسی ضعفها و مشکلات روشهای موجود ، روشی نو بر اساس تونل پویا ارائه شده است. روش پیشنهادی ضمت پشتیبانی از تعدد دروزاره ها و پخش همگانی با گام های متغیر ، شرایطی را معین می کند که گره های شرکت کننده د مسیریابی ، با تصمیم گیری بر اساس آن شرایط ، مسیرهای بهینه و پایدار می سازند.