سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مائده تشکریان – دانشگاه علوم و فنون مازندران- دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
فرناز زیدی – دانشگاه علوم و فنون مازندران- دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
حسین مومنی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده کامپیوتر

چکیده:

تست و رگرسیون این اطمینان را حاصل می کند که تغییران بر روی رفتار کنونی نرم افزار اثر نامطلوبی نگذاشته است. این نوع تست برای اطمینان از کیفیت کاربردهای مبتنی بر سرویس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه بخواهیم تمامی موارد تست را برای نرم افزار تغییر یافته استفاده کنیم رمان و هزینه زیادی صرف خواهد شد. یکی از تکنیک های تست رگرسیون تکنین اولویت بندی است که باعث افزایش کارایی تست در وب سرویس می شود. در این مقاله نیز بر این تکنیک تکیه می کنیم و روش مبتنی بر ساخت یک گراف وزن دار با استفاده از زبان WS-BPEL ارائه خواهیم نمود. در روش ارائه شده به دلیل اهمیت زمان و هزینه تست رگرسیون در وب سرویس ها ، علاوه بر معیار تغییر ، معیار زمان و هزینه را نز در محاسبه وزن هر گره در نظر خواهیم گرفت و موارد تست را بر اساس بیشترین وزن ، اولویت بندی می نماییم. در نهایت با کمک یک بررسی موردی ، کاربرد روش خود را نشان می دهیم. نتایج مقایسه تکنیک پیشنهادی با سایر تکنیک ها نشان می دهد که روش ارائه شده نسبت به سایر روش ها نتیجه دقیق تری را ارائه می نماید و علاوه بر در نظر گرفتن معیار تغییر ، معیارهای هزینه و زمان را نیز مورد توجه قرار می دهد و به همین خاطر روشی کاملتر است.