سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سامان باشباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی سینا
مصطفی پرچمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی سینا
حسن ختن لو – استادیار دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون و گسترش رسانه ها و تصاویر دیجیتال توسط شهروندان الکترونیک، جستجو و بازیابی آ نها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق، روشی جدید برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصویر معرفی شده است. روش مطرح شده میتواند به منظور جستجو و بازیابی تصاویر از کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی تصاویر شهر الکترونیک به کار گرفته شود. راهکار ارائه شده، یک روش بدون ناظر و بر پایه ی قطعه بندی و شاخص گذاری خودکار تصاویر است که بر روی انواع تصاویر ناهمگون و بدون برچسب قابل اعمال می باشد. این روش همچنین نسبت به شرایط مختلف تصویر از قبیل هر گونه چرخش و روشنایی مقاوم است. در مرحله ی آموزش این روش، ابتدا تصویر از فضای رنگی RGB به فضای رنگی YCbCr تبدیل میشود، سپس با استفاده از الگوریتم خوشه بندی Mean Shift قطعه بندی می گردد. به ازای هر قطعه، تعدادی ویژگی از تصویر اصلی که به فضای رنگی HSI منتقل شده است، استخراج میگردد. سپس این ویژگیها با استفاده از الگوریتم K-means به K کلاس خوشه بندی میشوند و در نهایت، یک دسته بند برای ایجاد پایگاه داده ی شاخص گذاری شده به کار گرفته میشود. برای ارزیابی این روش، از پایگاه داده ی تصاویر ZuBuD استفاده شده است. نرخ بازشناسی برای اولین تصویر بازیابی شده ۴۳%.۹۶ به دست آمده است.