سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده:

امروزه شبکهGSM رایجترین سامانه تلفن همراه در دنیامیباشد. این شبکه اولین طرح دیجیتال بعد از دوران،GSM مخابرات آنالوگ می باشد. یکی از اهداف شبکهارتقاء سطح امنیت نسبت به سامانه های مخابرات آنالوگمیباشد. با این حال این شبکه مشکلات امنیتی فراوانیدارد. اغلب مشکلات امنیتی این شبکه برخواسته ازمعماری سامانه می باشد با این حال برخی از مشکلاتامنیتی نیز از ناحیه سیم کارتهایی است، که در شبکهمورد استفاده قرار می گیرند. ما در این مقاله بر GSMروی مشکلات امنیتی سیمکارت و به صورت خاص مسئلهکپیبرداری آن تمرکز می کنیم و راهکاری را جهت رفعاین چالش ارائه میدهیم.