سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه قربان پور عالیزمینی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه علوم و تحقیقات
میرمحسن پدرام – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم
محمد عالیشاهی – دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در دنیای امروزی فعالیت ها و تصمیم گیری های سازمان ها و شرکت ها بیش از پیش براساس داده ها و اطلاعات حاصل از تحلیل آنها می باشد صحت داده ها نقش حیاتی در تحلیل داده ها دارد زیرا خطاها منجر به تصمیمگیری های اشتباه می گردند کشف خطاهای داده ای بصورت دستی در مجموعه دادههای مورد استفاده درکاربردهای امروزی کاری بسیار دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن می باشد زیرا وقوع خطاهای داده ای پیچیده و غیرساختیافته است و فرایند پالایش داده ها نمی تواند بدون کمک کارشناسان خبره ی دامنه صورت گیرد. چون تشخیص و تصحیح خطاها نیازمند داشتن کامل در دامنه ی مربوطه به داده ها می باشد. بنابراین ضرورت استفاده از روشهای خودکار و یا نیمه خودکار برای یافتن نواقص داده ای و برطرف نمودن خطاها مطرح می باشد.