سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد آریاتبار – باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران
سمانه حاجی محمدباقر – باشگاه پژوهشگران واحدلنگرود

چکیده:

درحال حاضر برای ثبت اطلاعات آب مصرفی خانوارها می بایست کارقرائت کنتور به وسیله مامور مربوطه با مراجعه به تک تک واحدها ورویت شمارشگر کنتور انجام پذیرد اما دراین روش فرایند قرائت و ثبت اطلاعات کنتور از راه دور امکان پذیرخواهد بود هدف ازاین پژوهش تبدیل سیستم دستی ثبت اطلاعات آب مصرفی کلیه مشترکین به سیستم ثبت اطلاعات الکترونیکی از راه دور و افزایش سرعت و دقت درانتقال اطلاعات و کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از ابزار و نیروی انسانی . طبق مطالعات و بررسی به عمل آمده پس از عبورهرلیترآب از لوله فلومتر دستگاه یک دور می چرخد و با نصب یک opto counter روی شفت خروجی تعدادچرخش ها راتشخیص داده و سپس با قرار دادن یک مدار counter می توانیم تعدادچرخش ها را شمارش کرده و بدین ترتیب مقدار آب مصرف شده را محاسبه نماییم