سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب حسن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی
لادن ملکی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
رضا اسداللهی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

ازجمله بلایای طبیعی مرگباری که سالانه وقوع آن درنقاط مختلف دنیا منجر به بروز فاجعه می شود زلزله می باشد دراین میان بسیایر از کشورها به منظور کاهش اثرات این فاجعه به مدیریت بحران روی آورده اند کلیدی ترین بخش برا یمدیریت یک بحران برنامه ریزی است از آنجا که وقوع زلزله سبب تخریب شهرها می شود برنامه ریزی نقش عمده ای را درکاهش اثرات مخرب زلزله ایفا می کند براین اساس کشورهای مختلف دنیا طرح هایی را برای کاهشمخاطرات زلزله با رویکرد برنامه ریزی درشهرها ارایه داده اند ازجمله این اقدامات م یتوان به پدافند غیرعامل اشاره نمود براین اساس تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی براساس مطالعات اسنادی به ارایه راهکارهای پدافند غیرعامل درتقاطعات غیرهمسطح می پردازد