سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ببری – کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
حبیب ا…. سهامی –

چکیده:

با توجه به اهمیت بنادر به عنوان دروازه های ورود و خروج کالا در کشور و با عنایت به این موضوع که مباحث اقتصادی هر کشور به طور گسترده ای با بنادر عجین شده است لزوم بازنگری در روشهای حفظ و بقای بنادر و نیز ارتقا سطح امنیت آنها بیش از پیش محرز می گردد. بدون تردید بنادر نقش بسیار مهمی در زنجیره حمل و نقل بین المللی ایفا می کنند و نه تنها نقش تعیین کننده ای در تجارت خارجی کشورها داشته بلکه تاثیر حیاتی بر اقتصاد ملی نیز دارند. لذا با توجه به اینکه بنادر با تهدیدات و چالش های امنیتی بسیار بالایی مواجه اند وی بایست از بنادر به عنوان شریان و زیر ساختهای حیاتی کشور به صورت ویژه محافظت گردد. جامعه جهانی با اجرای دستورالعمل افزایش ایمنی بنادر و سازمان بین المللی دریایی و از طریق ایجاد ایین نامه امنیت بنادر و کشتیها ISPS توجه ویژه ای به محافظت از بنادر در برابر هر گونه حادثه ای که امنیت انها را تهدید می کند مبذول داشته اند در میان این اقدامات آماده سازی و پیاده سازی طرح حفاظت از بنادر و طرح حفاظت از تاسیسات بندی بسیار مهم می باشد این طرححا باید با طراحی حفاظت از زیر ساختهای حیاتی بنادر سازگار باشند. نگارندگان با توجه به ضرورت اهمیت ایمنی و امنیت در مراکز حیاتی حساس و مهم در راستای حفظ سرمایه ها و زیرساختهای کشوری و با عنایت به اینکه بنادر در زمره مراکز ثقل کشور قرار می گیرند با ارائه راهکارهایی عملی در راستای کاهش آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدات احتمالی و تسهیل مدیریت بحران در بنادر کشور پرداخته و اجرای آنرا به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر پیشنهاد می نمایند