سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا اسماعیلی – کارشناس ارشد پدافند غیرعامل

چکیده:

شهرقم به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور درطول نیم قرن اخیر دارای برنامه های شهری متفاوتی بوده است سعی ما این است که جدیدترین برنامه شهری که ماحصل برنامه های قبلی است از راز منظر مدیریت بحران و درراستای تهدیدات انسان ساخت مورد بررسی قرار دهیم این تحقیق یک تحقیق علمی با رویکرد توصیفی تحلیلی است و از ابزارهای منابع کتابخانه ای و مصاحبه پرسشنامه استفاده شده است الگوهای شهری مختلف دربرنامه شهر قم مورد بررسی قرارگرفته و بهترین الگوها برای مدیریت بحران ناشی ازتهدیدات انسان ساخت انتخاب شده است.