سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عاطفه حاجیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
فرید غلامرضا فهیمی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
سام حائری پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

شیرابه زهابی است که از سایت های دفن زباله خارج می شود و باعث آلودگی خاک،آبهای سطحی و زیر زمینی میشود. برای کنترل کمیت و کیفیت شیرابه راهکارهای کنترلی بر روی مواد ورودی(زائدات و آب)محل دفن و خروجیها(شیرابه و گاز)اعمال می گردد. چنانچه هم اکنون روزانه ۳۲۰۰۰تن و سالانه۱۲میلیون تن زباله در ایران تولید میشود. جهت گسترش مدل های پیش بینی کننده مقدار فاضلاب تولیدی در دفنگاه زباله،مطالعات گسترده ای انجام شده است. ماکسیمم و متوسط شدت جریان شیرابه مراکز دفن با استفاده از روش WBM(water balance method)و یا با استفاده از مدل ارزیابی هیدرولوژی مراکز دفن(Hydrologic Evaluation of Landfill Performance)که به اختصار HELPنامیده می شود،اندازه گیری شده است.که در اینجا با استفاده از این مدل شیرابه تولیدی اندازه گیری،با استفاده از شاخص الکنو معتبر بودن مکان دفن ، با کمک نقشه های GIS بررسی شاخص های زیست محیطی،به وسیله سوزاندن نمونه ای در کوره زباله سوز به بررسی اینکه چه عناصری پس از سوزاندن باقی میماند و درصد اجزای تشکیل دهنده زباله میپردازیم،همچنین با کمک فرمول و محاسبات ریاضی به محاسبه مقدار شیرابه تولیدی میپردازیم. تا در نهایت به بررسی هریک از راهکارهای مدیریتی کنترل شیرابه محل دفن زباله شهرستان اسفراین و یافتن راه بهینه کنترل اقتصادی را دریابیم.