سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه متقی – مدرسین مدعو دانشگاه پیام نورطالقان
اکرم نوروزی –
رضا گل محمدی ظهوری – کارشناس ارشد معماری
سمیه شیخ رضایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از معضلاتی که همواره درطی قرون متمادی زندگی جوامع انسانی را مورد تهدید قرار میدهد و داده وقوع بلایا و سوانح طبیعی استکه درصورت عدم آگاهی و آمادگی صدمات متعددی را به ابعاد مختلف زندگی انسان ها اعم از حوزه های سکونتی اقتصادی زیست محیطی روانشناختی و … وارد خواهد نمود یکی از تاثیرپذیرترین این حوزه ها درمواجهه با سوانح طبیعی بافت کالبدی سکونت گاه هاست پس از وقوع چنین سوانحی محل سکونت انسانها با درجات مختلفی از اسیب های کالبدی مواجه می گردد و گاه انسان ها زا درتامین اساسی ترین نیازهایشان از جمله تامین سرپناه مناسب دچار مشکل می نماید براساس قوانین و راه کارهای اجرایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران جهت مقاوم سازی و بازسازی درمقابل زلزله درمحدوده هایشهری انجام پذیرفته است می توان به بهسازی بافت های فرسوده بعنوان بهترین روش برای جلوگیری از خطرات جانی برای مردم بیان نمود امروزه دربحث توسعه پایدار بکارگیری مدیریت بحران دربافت های فرسوده شهرهای بزرگ بیشتر ا حساس می شود.