سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد پادروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عطا غفاری گیلانده – استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حامد شهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

گردشگری در عرصه های داخلی و خارجی می تواند به عنوان عامل محرکی برای توسعه رشد اقتصادی جوامع به حساب آید. ایران اسلامی و(لرستان و شهرستان دورود) به دلیل تنوع آب و هوایی، آثار تاریخی منحصر به فرد، تنوع زیستی مردم، اماکن مذهبی وسایر امکانات لازم جهت استفاده از این ظرفیت ها می تواند به بهشت گردشگران تبدیل گردد. روش پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، اسنادی و تحلیلی است؛ و هدف آن بررسی وضعیت گردشگری در شهرستان دورود با تاکید بر پتانسیلها و محدودیت- های موجود در این منطقه است به عبارتی با بهره گیری ازتکنیک SWOT قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات گردشگری دراینشهرستان مورد بررسی قرار گرفته و ۲۲ استراتژی مناسب ارایه گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهرستان دورود به لحاظ گردشگرپذیر بودن دارای پتانسیلهای طبیعی و انسانی فراوانی میباشد که نیاز به برنامهریزی و مدیریت صحیح با نگاه زیست محیطی دارد، ولی متاسفانه تاکنون اقدامات موثری در جهت شناسایی و استفاده از آنها و هماهنگ با مولفه-های زیست محیطی صورت نگرفته است. از طرفی مانع اساسی و ضعف بزرگ در راه رسیدن به این هدف به مسائل مدیریتی و ضعف در زیر ساخت ها باز می گردد. در نهایت با توجه به فراوانی و تنوع جاذبههای گردشگری، طبیعی و انسانی در صورت توجه مسئولان، این جاذبهها میتوانند گردشگران بسیار زیادی را به منطقه جذب کنند که این امر به نوبه خود فرصتهای شغلی زیادی را در منطقه بوجود میآورد و از مهاجرت های بیرویه جلوگیری مینماید