سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی کیا – تهران نوبنیاد سازمان صنایع هوافضا
سیدمجتبی هاشمی –
توحید سلمانی –
سیدمحمد رسولی –

چکیده:

سازمانهای مختلف فازبندیهای متفاوتی را برای فرایند اکتساب محصول خود تعریف نموده اند ولی بطور کلی می توان فرایندهای اکتساب یک محصول را به کلان فاز تقسیم نمود فاز تدوین و فاز اجرا درفاز اول مفهوم سیستم توسعه داده شده و فناوریهای مورد نیاز برای محصول مورد نظر به بلوغ کافی رسانده می شوند و درفاز دوم به توسعه و ساخت محصول پرداخته می شود نکته حائز اهمیت درفرایند اکتساب محصول تصمیم گیری درخصوص امادگی برای انتقال به فاز بعد می باشد این موضوع درانتقال ازفازتدوین به فاز اجرا از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه دراین مرحله فناوری های به بلوغ رسیده درفاز تدوین درجهت یکپارچگی و عملیاتی شدن محصول به فاز اجرا انتقال پیدا می کنند لذا تصمیم گیری نادرست درخصوص امادگی برای انی انتقال می تواند ریسکهای فناوری زیادی را به همراه داشته باشد که درنهایت منجر به مشکلات جبران ناپذیر هزینه ایزمانی و فنی برای سیستم شود باتوجه به مطالب بیان شده نیاز به اتخاذ رویکردی جامع جهت تصمیم یگری درخصوص آمادگی پروژه جهت انتقال به فاز بعد امری ضروری می باشد