سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

تغذیه مناسب یکی ازراه های افزایش قدرت دفاعی بدن درمقابل آلودگیهای محیط زیست می باشد الودگی هوا اثارمخربی را بردستگاه تنفس سیستم گوارشی اعصاب و روان افرادبرجای گذاشته و اختلالاتی را درعملکرد آنها ایجاد می کند اکسیدهای ازت دی اکسید کربن منواکسید کربن و سایرگازهای مخرب آلاینده های موجوددرهوای را تشکیل میدهد که هریک بریک عضو خای ازبدن تاثیر میگذارند طوریکه اکثر این گازها درایجاد حالتی به نام استرس اکسیداتیو موثرند و ذرات معلق عمدتا دستگاه تنفسی و ریه ها را مورد هجوم قرارمیدهند درمحل خاصی رسوب میکنند و موجب واکنش های التهابی مثل برونشیت خلط و سرفه های صبحگاهی میشوند علاوه برعوامل داخلی کمبودهای غذایی نیز دفاع انتی اکسیدانی را کاهش داده و ساخت و ساز آن را مختل میکند که برای تقویت آن می بایست ازانتی اکسیدانهای غذایی کمک گرفت