سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا صفارزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- آموزشکده فنی و حرفه ای سما ک

چکیده:

هم اکنون در بازار سرمایه قریب به ۴۰ صنعت فعال داریم به طوری که امروز تقریبا عمده تولیدات پایه ای کشورمان در بورس حضور دارند و یک بورس متنوع است. صنعت سیمان، فلزات، دارو، غذا،ارتباطات، پالایشگاه، پتروشیمی و… ازجمله صنایع پایه ای هستند که در بورس حضور و عضویت دارند. نگاهی به وضعیت سایر بورس های منطقه با بورس تهران به روشنی نشان می دهدکه هیچ بورسی درخاورمیانه نیست که این تعداد صنعت در بورس شان عضو باشند و بورس شان چنین گستردگی و تنوعی را در اقتصاد ملی شان داشته باشد. بنابراین به منظور حمایت از تولید ملی، کمک به ارتقای کیفیت تولیدشرکت ها و رشد حجم تولیدات آنهاست تا در نهایت این فرآیند باعث جذب سرمایه به بورس و کل اقتصاد شود. بدین منظور تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظاراتجدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. کاهش یا حذف ورود و مداخلات دستگاه های دولتی در قیمت گذاری های دستوری یکی دیگر از پیش شرطهای حمایت از تولید ملی و تمرین رقابت در واحدهایتولیدی است . این مقاله با هدف ارائه راهکارهای اجرایی به منظور آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از آن در راستای تقویت بازار سرمایه ایران است