سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین سلطانی گوهرریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
حامد صفاری – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
امیراحمد هدایت – استادیار دانشگاه آزاد کرما ن

چکیده:

بهدلیل مشکلات اجرایی موجود دراجرای سنتی ورقهای پیوستگی دراتصال گیردار تیر به ستونهای قوطی شکل درمقاله حاضر راه کارهایی جهت جایگزینی ورقهای پیوستگی به هدف سهولت دراجرای این ورق ها پیشنهاد شده است این جایگزین ها ورقهای پیوستگی مثلثی شکل و ورقهای پیوستگی مستطیلی شکل می باشند جهت بررسی کارایی روشهای پیشنهادی هریک از این ها توسط نرم افزار ansys-12مدلسازی گردیدها ند با استفاده از نتایج تحلیل هایی که توسط این نرم افزار برای مطالعه رفتار اتصالات خمشی تیر I به ستون قوطی فولادی انجام پذیرفته پارامترهای سختی مقاومت و شکل پذیری اتصال مورد بررسی قرارگرفته است نتایج آنالیز ها برروی اتصالات مختلف نشان میدهد که اتصال با ورقهای پیوستگی مثلثی و مستطیلی شکل می توانند جایگزین مناسبی برای اتصال با ورقهای پیوستگی داخلی یکپارچه باشند ضمن انکه مشکلات اجرایی ورقهای پیوستگی یکپارچه را هم ندارند.