سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دانشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

تنوع زیستی از جمله مواردی است که مورد کم توجهی مسئولین و ادارات و سازمان‌های زیربط قرار گرفته است . اکثر شیوه‌های مدیریتی مناسب جهت حفاظت از منابع طبیعی به درستی اعمال نشود به سرعت رو به نابودی می‌روند و نابودی آن‌ها ضمن اثرگذاری نامطلوب بر زندگی گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری بر زندگی انسان‌ها نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار است . هدف از ارائه این مقاله بیان ارزش تنوع زیستی و عوامل نابود کننده آن و پیشنهاد راهکارهایی جهت مقابله با نابودی آن می‌باشد . لذا برنامه حفاظت از بوم سازندگان باید به شیوه‌ای علمی و اصولی انجام گیرد تا ضمن حفظ تنوع زیستی امکان بهره برداری صحیح مبتنی در اقتصاداکولوژیکی از اینها و همچنین احیاء و بقای اکوسیستم هاه میسر گردد .