سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان مهدوی – کارشناس ارشد عمران
جواد قلی نژاد – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

درطبیعت خاکهایی یافت می شود که تحت تنش یکسان با افزایش درصد رطوبت کاهش حجم بسیارزیادی از خود نشان میدهند اینگونه خاک ها که بیشتر درنواحی گرم و خشک و مناطق بیابانی یافت می شوند به خاکهای رمبنده موسوم هستند اکشور ایران در زمره کشورهایی قرارگرفته که دارای خاکهایرمبنده می باشد و درصورت عدم شناسایی این نوع خاک ها اگر سدهای خاکی و کانالهای آبرسانی که تمرکز فشار آب درداخل خاک وجود دارد احداث شوند م یتواند دراثر اشباع شدنخاک مشکلات قابل توجهی را ایجاد نماید حوضه اترک در دشت گرگان یکی از حوضه های ابریز اصلی دراستان گلستان است که دارای پهنه ای با خاکهای لسی می باشد دراین تحقیق با مشخص کردن خصوصیات فیزیکی خاکهای مساله دارد پارامترهایی جهت شناسایی اینگونه خاکها درهنگام اجرای سازه های آبی مشخص می گردد.